Informacje
WYGENERUJ WNIOSEK NA 2018 ROK

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI WNIOSKÓW O UBEZPIECZENIE OC DORADCÓW
PODATKOWYCH I UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW

SYSTEM SŁUŻY OBSŁUDZE UMOWY GENERALNEJ Z DNIA 16 LISTOPADA 2015 R. ZAWARTEJ POMIĘDZY KRAJOWĄ IZBĄ DORADCÓW PODATKOWYCH A TUIR WARTA S.A.

Symulacji składki za ubezpieczenie można dokonać bez logowania się do systemu klikając Symulacja w menu po lewej stronie ekranu.

Celem zawarcia umowy ubezpieczenia, kontynuacji lub doubezpieczenia:

1. Doradcy podatkowi i Uprawnione podmioty ubezpieczeni obecnie w ramach Umowy Generalnej powinni zalogować się do Systemu używając swojego unikalnego loginu i hasła klikając Zaloguj się w menu po lewej stronie ekranu. Jeżeli nie pamiętacie Państwo swojego loginu lub hasła prosimy o kliknięcie Zaloguj się a naztępnie Zapomniałem hasła. Można także skontaktować się z Centralą TUiR WARTA.

2. Doradcy podatkowi i Uprawnione podmioty zamierzający po raz pierwszy przystąpić do Umowy Generalnej mogą złożyć wniosek o ubezpieczenie klikając Pierwszy wniosek w menu po lewej stronie ekranu generując wraz z wnioskiem swój unikalny login i hasło.